نویسنده = قاسم عزیزی
کم‌فشارهای گرمایی فلات ایران

دوره 11، شماره 41، مهر 1399، صفحه 93-113

قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ سمانه نگاه؛ نیما فریدمجتهدی


ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 63-81

قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ سید امید نبوی


برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 55-71

قاسم عزیزی؛ علی حنفی