نویسنده = مهران مقصودی
تأثیر ویژگی‌های هیدروژئولوژی بر مورفومتری نبکاها (مطالعه­ی موردی: چاله دراَنجیر)

دوره 8، شماره 30، دی 1396، صفحه 76-93

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سید رضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


تئوری پیچیدگی و رویکرد کلاژیسم در سیستم های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 18-33

سیاوش شایان؛ مهران مقصودی؛ موسی گل علیزاده؛ امیر کرم؛ سیده فاطمه نوربخش


تحلیل مقایسه‌ای ویژگی‌های اکوژئومورفولوژیکی نبکاهای سیرجان و شهربابک

دوره 6، شماره 22، اسفند 1394، صفحه 104-120

مهران مقصودی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالکریم ویسی


تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 25-41

مهران مقصودی؛ علی‌‌اکبر شمسی‌پور؛ سیده‌فاطمه نوربخش؛ مهدی یزدان‌پناه اسرمی