نویسنده = علی اکبر عنابستانی
تحلیل اثرگذاری توسعه اکوتوریسم در توانمندسازی اقتصاد روستاییان (نمونه: روستاهای دارای اقامتگاه بومگردی شهرستان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1402

10.22034/jargs.2023.378560.1006

مرضیه پورجوپاری؛ سیدهادی طیب نیا؛ ابوذر پایدار کلسنگ؛ علی‌اکبر عنابستانی


تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه‌ی موردمطالعه: شهرستان فاروج)

دوره 12، شماره 45، مهر 1400، صفحه 58-77

محمدرضا دربان آستانه؛ حمید شایان؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمداله سجاسی قیداری


شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد)

دوره 9، شماره 33، مهر 1397، صفحه 37-52

صدیقه بهزادی؛ محمدرحیم رهنما؛ جعفر جوان؛ علی اکبر عنابستانی