نویسنده = زهرا حجازی زاده
تحلیل رسوبات رودخانه­ای در دیرینه­ی حوضه‌ی میقان

دوره 8، شماره 30، دی 1396، صفحه 94-108

بهاره میرزاخانی؛ عقیل مددی؛ زهرا حجازی زاده


بهینه‌سازی جهت‌گیری استقرار ساختمان در شهر کاشان بر اساس شرایط اقلیمی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 85-103

علیرضا کربلائی درئی؛ زهرا حجازی زاده


کاربرد روش های آماری و نمایه‌های خشکسالی در تحلیل نوسانات بارش مطالعه موردی:ایستگاه کرمان

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 35-51

زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده؛ داریوش حاتمی؛ محمد رضایی