نویسنده = عزت الله مافی
گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 39-54

محمد رحیم رهنما؛ عزت الله مافی؛ روح اله اسدی؛ محمود سلیمی


تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 77-101

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ عزت الله مافی