نویسنده = حسن خسروی
بررسی سرعت آستانه‌ی فرسایش بادی و تأثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون‌های تولید گردوغبار استان البرز

دوره 10، شماره 38، دی 1398، صفحه 13-1

صادق ظهرابی؛ حسن خسروی؛ طیبه مصباح زاده؛ محمد جعفری؛ مصطفی دستورانی


ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: منطقه باغدر، یزد)

دوره 6، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 42-54

عبدالحسین رضائی‌پور باغدر؛ حسین بهرامی؛ جواد رفیع شریف آباذ؛ حسن خسروی


+ تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی تخریب زمین و بیابان‌زایی در حوزه آبخیز روانسر

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 73-85

غلامرضا زهتابیان؛ مریم پوررضا؛ محمدرضا راهداری


تجزیه و تحلیل تغییرات کمّی و کیفی آب زیرزمینی و ناهنجاری‌های اقلیمی مؤثّر بر روند بیابان-زایی دشت گرمسار

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 55-68

مهرداد طباطبائی فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ shima نیکو