نویسنده = سعید ملکی
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 87-100

پیمان حیدریان؛ کاظم رنگزن؛ سعید ملکی؛ ایوب تقی زاده


آسیب‌شناسی اکولوژیک شهری (نمونه موردی شهر یزد)

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 101-116

سعید ملکی؛ الیاس مودت؛ سید محمد زارع اشکذری