نویسنده = محمد شریفی پیچون
دیرینه زیستی و قبض و بسط جوامع باستان بر اساس زمین اسطوره‌شناسی (مورد مطالعه: ایران باستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/jargs.2023.396713.1030

محمد شریفی پیچون


بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر توسعه فیزیکی شهر شهرضا

دوره 14، شماره 52، شهریور 1402، صفحه 115-97

10.22034/jargs.2023.373967.0

سمانه قرقانی پور؛ علی شهریار؛ محمد شریفی پیچون