نویسنده = زهره ابراهیمی خوسفی
تحلیل غبارآلودگی هوا در مناطق خشک با استفاده از یک شاخص مبتنی بر رویدادهای محلی و فرامحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/jargs.2023.425069.1071

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابرهیمی خوسفی؛ مریم میراکبری


پیش‌بینی وضعیت تحرک‌پذیری ماسه‌های روان در آینده بر اساس آزمون تحلیل حساسیت (مطالعه‌ی موردی: شهرستان منجیل)

دوره 11، شماره 39، فروردین 1399، صفحه 18-35

سمیرا زندی‌فر؛ محمد خسروشاهی؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ مریم نعیمی