نویسنده = رئوف مصطفی‌زاده
مدل‌سازی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین درسطح فرم‌های رویشی گیاهی در مراتع استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1401

10.22034/jargs.2023.373966.0

فرید دادجو؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ حسین ارزانی؛ رئوف مصطفی زاده؛ زینب حزباوی


ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از شاخص‌های ژئومورفومتری و رویکرد فازی در حوضه خیاوچای مشگین‌شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.22034/jargs.2023.385049.1013

فریبا اسفندیاری؛ مهیا ینصری؛ مریم ادهمی؛ رئوف مصطفی‌زاده


ارتباط تغییر ضریب رواناب سطحی با تغییر کاربری/پوشش اراضی حوضه سامیان استان اردبیل

دوره 14، شماره 51، اردیبهشت 1402، صفحه 41-24

10.22034/jargs.2023.373960.0

هادی ایزدی فرد؛ سعید راثی نظامی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ حسن خاوریان