کلیدواژه‌ها = سنجش‌ازدور
پهنه‌بندی آسیب‌پذیری گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های یادگیری ماشین

دوره 13، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 1-13

مهدی بروغنی؛ فهیمه میرچولی؛ مازیار محمدی


بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تأکید بر سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 35، فروردین 1398، صفحه 1-13

نصرالله کلانتری؛ ایمان علی جانی؛ فرشاد علی جانی؛ حسن دانشیان


ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور

دوره 8، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 23-35

نعمت مال امیری؛ سید رضا حسین زاده؛ رویا خسروشاه آبادی