کلیدواژه‌ها = خشکسالی
بازسازی معنایی شیوه مواجهه دامداران روستایی با پدیده خشکسالی و بحران آب در منطقه موسی آباد از توابع شهرستان تربت جام بر اساس نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/jargs.2023.406722.1048

ایرج سلجوقی؛ حسین قدرتی؛ مهدی زارعی


مقایسه آماری -همدیدی بارش ایران در خشکسالی و تر سالی (۲۰۲۱-۱۹۹۱)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/jargs.2023.416873.1056

داریوش رحیمی؛ مریم آریا صدر


بررسی احتمال خشکسالی و انتخاب مناسب‌ترین شاخص در نواحی اقلیمی ایران

دوره 14، شماره 53، مهر 1402، صفحه 39-18

10.22034/jargs.2023.403437.1041

لاله سلیمی؛ جعفر معصوم پور؛ فیروز مجرد؛ عبدالله جلیلیان