کلیدواژه‌ها = شاخص SPI
ارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در دوره‌های آتی به کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های زابل و شیراز)

دوره 11، شماره 40، تیر 1399، صفحه 78-87

سعیده حسین آبادی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ مهدیه فروزان‌مهر


پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 70-84

مهدی بروغنی؛ حمید رضا مرادی؛ محمدعلی زنگنه اسدی