کلیدواژه‌ها = مدل گردش عمومی جو
ارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در دوره‌های آتی به کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های زابل و شیراز)

دوره 11، شماره 40، تیر 1399، صفحه 78-87

سعیده حسین آبادی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ مهدیه فروزان‌مهر


شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 95-112

ایمان بابائیان؛ آذر رضایی پور؛ زهرا آهنگرزاده


ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 55-71

برومند صلاحی؛ فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی