کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رهیافت روستای هوشمند در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22034/jargs.2023.402096.1039

علی اکبر عنابستانی؛ مرتضی ذوالفقاری؛ جمیله توکلی نیا