کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارزیابی تأثیرات و پیامدهای اجتماعی راه‌اندازی سایت معدنی و کارخانه فرآوری در حوزه شهرستان تفتان

دوره 14، شماره 51، اردیبهشت 1402، صفحه 23-1

10.22034/jargs.2023.373972.0

بهروز روستاخیز؛ محمدعثمان حسین‌بُر؛ امان‌الله تمنده‌رو؛ موسی‌الرضا غربی


اولویت بندی پتانسیل‌های بوم گردی در منظقه بیابانی خوروبیابانک به روشAHP

دوره 13، شماره 50، اسفند 1401، صفحه 16-1

10.22034/jargs.2023.373961.0

هاجر سادات آل داود؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ اکرم نشاط؛ مهدی تازه


آسیب‌شناسی اکولوژیک شهری (نمونه موردی شهر یزد)

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 101-116

سعید ملکی؛ الیاس مودت؛ سید محمد زارع اشکذری


تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار

دوره 2، شماره 6، دی 1390، صفحه 15-32

سید‌هادی ‌حسینی؛ حسین کریم‌زاده؛ محمد میره