کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی استراتژیک
گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 39-54

محمد رحیم رهنما؛ عزت الله مافی؛ روح اله اسدی؛ محمود سلیمی