کلیدواژه‌ها = اولویت‌بندی
مکان‌یابی عملیات اصلاح و احیاء با رویکرد MCDM و روش AHP و ANP (مطالعه موردی: حوزه‌آبخیز سقزچی‌چای شهرستان نمین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jargs.2023.398993.1034

روح الله دبیری؛ هیراد عبقری؛ اردوان قربانی


ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در سطح مناطق شهری با استفاده از تکنیکTopsis و GIS - مطالعه موردی: نواحی شهر قوچان

دوره 2، شماره 4، تیر 1390، صفحه 95-112

غــلامعلـی خمّــر‌؛ علی اسماعیل‌زاده کـواکی؛ علـی براتپـور