کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
منشأیابی رسوبات بادی بر اساس ردیاب‌های ژئوشیمیایی به روش انگشت‌نگاری رسوبی

دوره 12، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 17-30

شیرین محمدخان؛ صادق آبروش؛ محمدرضا ثروتی؛ منیژه قهرودی تالی


بررسی سرعت آستانه‌ی فرسایش بادی و تأثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون‌های تولید گردوغبار استان البرز

دوره 10، شماره 38، دی 1398، صفحه 13-1

صادق ظهرابی؛ حسن خسروی؛ طیبه مصباح زاده؛ محمد جعفری؛ مصطفی دستورانی


مدل‌سازی کیفیت خاک مناطق بیابانی رشتخوار تحت تأثیر تاغکاری با استفاده از تحلیل‌های آماری چند‌متغیره

دوره 7، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 96-108

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ سلمان زارع؛ رویا ذوالفقاری