کلیدواژه‌ها = شاخص SPImod
تحلیل توأم ریسک خشک‌سالی‌های هواشناسی (مطالعه‌ی موردی: شرق ایران)

دوره 12، شماره 44، تیر 1400، صفحه 1-20

ذبیح‌اله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی


توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد

دوره 8، شماره 29، مهر 1396، صفحه 87-102

فرزانه اسدی آقبلاغی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی