کلیدواژه‌ها = خراسان رضوی
پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 70-84

مهدی بروغنی؛ حمید رضا مرادی؛ محمدعلی زنگنه اسدی


شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 95-112

ایمان بابائیان؛ آذر رضایی پور؛ زهرا آهنگرزاده


تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 17-36

یعقوب زنگنه؛ داود سمیعی پور؛ علیرضا حمیدیان