کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشک

دوره 10، شماره 38، دی 1398، صفحه 36-25

سید حسن علوی نیا؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ آرش ملکیان؛ هدی قاسمیه


بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تأکید بر سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 35، فروردین 1398، صفحه 1-13

نصرالله کلانتری؛ ایمان علی جانی؛ فرشاد علی جانی؛ حسن دانشیان


تحلیل مقایسه‌ای ویژگی‌های اکوژئومورفولوژیکی نبکاهای سیرجان و شهربابک

دوره 6، شماره 22، اسفند 1394، صفحه 104-120

مهران مقصودی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالکریم ویسی