کلیدواژه‌ها = شاخص خشک‌سالی ترکیبی
توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد

دوره 8، شماره 29، مهر 1396، صفحه 87-102

فرزانه اسدی آقبلاغی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی