کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس نمایی
تحلیل و پیش‌بینی تغییرات خشک‌سالی، تبخیر-تعرق و آب سبز در حوضه‌ی دریاچه‌ی ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 35، فروردین 1398، صفحه 60-73

محمد امین قلعه‌نوی؛ سیده فاطمه بابایی پهنه‌کلایی؛ عبداله درزی نفت‌چالی؛ رضا جاویدی صباغیان


شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 95-112

ایمان بابائیان؛ آذر رضایی پور؛ زهرا آهنگرزاده