کلیدواژه‌ها = مشهد
تبیین الگوی بازآفرینی پایدار محلات ناکارآمد شهری با تاکید بر حکمروایی و نقش کنشگران

دوره 13، شماره 49، آذر 1401، صفحه 57-40

10.22034/jargs.2023.378212.1005

محمد هادی درودی؛ حسین حاتمی نژاد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ احمد پوراحمد


تحلیل شاخص‌های شهر اکولوژیک در ساختمان‌های بلندمرتبه‌ی کلان‌شهر مشهد

دوره 11، شماره 40، تیر 1399، صفحه 88-103

فرزانه رزاقیان؛ محمدرحیم رهنما


تحلیل فضایی شاخص­های شهر پایدار در کلان‌شهر مشهد

دوره 10، شماره 37، مهر 1398، صفحه 23-39

حسین آقاجانی؛ مسعود تقوایی


نقش توسعه‌ی کریدوری و حمل‌ونقل محور مبتنی بر ریل در پایداری کلان‌شهر مشهد

دوره 8، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 36-52

شیرین صباغی آبکوه؛ رحیم رهنما؛ علی خاکپور


تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 77-101

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ عزت الله مافی