کلیدواژه‌ها = رواناب
تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب با رویکرد عدم قطعیت مدلهای گردش عمومی جو

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 37-53

الهه قاسمی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابایی