کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تحلیل نقش عوامل انسانی در وقوع فرونشست با استفاده از تصاویر ماهواره ای و راداری (مطالعه موردی: شهر پیشوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/jargs.2023.409440.1053

مهدی صفری نامیوندی؛ معصومه اسدی؛ صیاد ایرانی هریس؛ ابوالفضل امینی


ارتباط تغییر ضریب رواناب سطحی با تغییر کاربری/پوشش اراضی حوضه سامیان استان اردبیل

دوره 14، شماره 51، اردیبهشت 1402، صفحه 41-24

10.22034/jargs.2023.373960.0

هادی ایزدی فرد؛ سعید راثی نظامی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ حسن خاوریان


تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 34، دی 1397، صفحه 14-24

سیما پورهاشمی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ سید مهدی صالحی


+ تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی تخریب زمین و بیابان‌زایی در حوزه آبخیز روانسر

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 73-85

غلامرضا زهتابیان؛ مریم پوررضا؛ محمدرضا راهداری