کلیدواژه‌ها = گردوغبار
تحلیل روند تغییرات شاخص گردوغبار (DSI) و ارزیابی ارتباط آن با خشک‌سالی در دامنه‌ی جنوبی البرز

دوره 12، شماره 43، فروردین 1400، صفحه 19-40

مجتبی جنّت‌رستمی؛ محمّد رحیمی؛ حسن کابلی


نقش پلایای طبس مسینا در ریزگردهای منطقه‌ی سیستان با تأکید بر نقش باد 120 روزه‌ سیستان

دوره 11، شماره 39، فروردین 1399، صفحه 52-65

ساحره عبداللهی؛ صمد فتوحی؛ محسن حمیدیان پور