شناسایی و پهنه‎بندی نواحی دمای فرین سرد ایران

نویسنده

چکیده

در این پژوهش از داده‎های روزانه‎ی دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدید کشور، در بازه‎ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383. بهره‎برداری شده است. به کمک روش زمین آماری کریگینگ، داده‎ها روی پیکسل‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به این ترتیب آرایه‎ای به ابعاد‌ 7187×15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین سرد از نمایه‎ی انحراف بهنجار شده‎ی دما (NTD ) بهره بردیم، سپس داده‎ها برحسب مقدار این نمایه و گستره‌ی حاکمیت سرما (NTD

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and regionalization of extreme cold temperature regions of Iran

نویسنده [English]

  • محمد دارند
چکیده [English]

In this study, kriging method applied to mean daily temperature dataset of 663 synoptic and climatic stations from 1961 to 2004 in Iran. So a gridded database of mean daily temperature with 15*15 Km spatial resolution prepared. This database contains 15992 days and 7187 pixels. Based on this grid data extreme temperature database has been calculated using Normalized Temperature Deviation Index. Then extreme temperature database sorted according to Mean Normalize Temperature Deviation Index and extremeness of cold events. The first 500 days that were coldest, most extended and Mean Normalize Temperature Deviation Index ≤-2 selected as samples. Then NTD matrix for these 500 days (500*7187) analyzed to find extreme cold temperature regions of Iran. Cluster analysis by Ward method has been carried out on 500 days of extreme cold temperature days of Iran. The results of cluster analysis showed that Iran may be divided into six different regions. Geographical configuration of these regions is mainly controlled by the neighboring to big water mass and mountain blocks. In the other hand, Geographical configuration of regions explanatory of extreme cold air mass influx toward Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regionalization
  • Extreme cold temperature
  • Iran