اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1714
تعداد پذیرش 380
تعداد عدم پذیرش 992

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 367
تعداد مشاهده مقاله 172224
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 113468
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 22 %