هزینه‌های انتشار

نشریه «مطالعات جغرافیایی مناطق خشک» بابت پذیرش و بررسی اولیه مقاله، هیچ هزینه‌ای از نویسنده دریافت نمی‌کند. اما پس از پذیرش نهایی مقاله، جهت آماده‌سازی و انتشار مقالات مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال از نویسندگان دریافت می‌گردد.