برخورد با سوءرفتار پژوهشی

تمام مقالات دریافتی نشریه توسط کارشناس یا سردبیر نشریه با سیستم مشابهت‌یابی همیاب، بررسی شده و در صورتی که درصد مشابهت بیش از حد مجاز باشد، مقاله به نویسندگان عودت می‌گردد.

در صورت مشاهده سوءرفتار پژوهشی، سرقت ادبی یا نقض قوانین نشر و حق مؤلف، کاربران می‌توانند سؤال، نگرانی و یا پیشنهادهای خود را به همراه مستندات از طریق رایانامه نشریه (Rcgss89@hsu.ac.ir) یا تماس تلفنی (۴۴۰۱۳۸۴۷-۰۵۱) با ما در میان بگذارند تا مطابق قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) برخورد شود.

در صورت اثبات سرقت علمی برای نشریه، اسامی نویسنده/ نویسندگان در لیست سیاه نشریه قرار گرفته و در صورت انتشار، مقاله مورد نظر بایگانی می‌گردد.

پیشاپیش از دقت نظر و توجه شما تشکر و قدردانی می‌گردد.