بیانیه دسترسی آزاد

نشریه «مطالعات جغرافیایی مناطق خشک» یک فصلنامه با رویکرد دسترسی آزاد است؛ به این معنا که تمام محتوای مقالات پس از انتشار فوری و بدون نیاز به ثبت‌نام کاربر یا پرداخت هزینه در اختیار همه مخاطبان قرار دارد.  مشروط بر این‌که به نویسنده و نشریه به درستی استناد شود، کاربران مجاز به استفاده، مطالعه، دانلود، بازنشر، جست‌وجو یا پیوند به متون کامل مقالات هستند و می‌توانند از مقالات نشریه با اهداف قانونی و بدون نیاز به اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده استفاده کنند.