ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ

نویسندگان

چکیده

در این مقاله لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی منطقه داراب شناسایی شده و وضعیت توانمندی و قابلیت ژئومورفوتوریستی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای تشریح لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی شهرستان داراب از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی و داده‌های حاصل از بازدیدهای میدانی استفاده شده و میزان قابلیت و توانمندی ژئومورفوتوریستی این لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که شش لندفرم ژئومورفولوژیکی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد. این لندفرم‌ها براساس امتیاز دهی در روش پرالونگ رتبه‌بندی شدند. بر این اساس لندفرم گنبد نمکی دارابگرد به علت ارزش باستان‌شناسی، سابقه تاریخی و چشم‌اندازهای زیبای طبیعی پیرامون آن به علت کسب بالاترین امتیاز، با اهمیت‌ترین لندفرم ژئومورفوتوریستی منطقه داراب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the geomorphotourism potential of landforms based on Praloong method

چکیده [English]

In this research, geomorphologic landforms of Darab region were identified and their geomorphotourism capability was evaluated. Satellite images, geological and topographic maps and field data were used for identification of geomorphological landforms and then the geomorphotourism capability of mentioned landforms were determined based on Praloong method. The results of this study reveal that there are six geomorphologic landforms in the study area. The mentioned landforms were ranked based on scores in Pralong method. Based on Praloong method, Darabgerd salt dome landform, due to archaeological worth, natural history and the existence of beautiful natural landscape around it, got the highest score, and therefore was identified as the most important geomorphotourism landform of Darab region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphological landforms
  • Geomorphotourism
  • Darab
  • Praloong Method
  • Applied Geomorphology