بررسی تطبیقی شهرهای شش‌گانه منطقه سیستان از لحاظ پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری - دانشگاه زابل

3 استادیار مکانیک و تبدیل انرژی - دانشگاه زابل

4 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - دانشگاه زابل

چکیده

امروزه با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهری، میزان مصرف حامل‌های انرژی و در رأس آن برق شهری روزبه‌روز افزایش می‌یابد که این مسئله می‌تواند در درازمدت باعث ایجاد مشکلاتی در تأمین این نوع از زیرساخت‌های شهری نیز شود. ازاین‌رو، ایجاد تمهیدات لازم در زمینه‌ی تأمین بهینه‌ی برق شهری یکی از اولویت‌های اساسی برنامه‌ریزان شهری محسوب می‌شود. دراین‌بین، انرژی خورشیدی به دلیل ویژگی‌های عمده-ی آن ازجمله پاک بودن و مقرون‌به‌صرفگی در بلندمدت، یکی از گزینه‌های اصلی پیش روی مناطق عمده‌ای از ایران مانند سیستان است. منطقه‌ی سیستان از طرفی به دلیل وضعیت جغرافیایی خاص خود مانند ساعات آفتابی زیاد و دمای بالای هوا و از طرف دیگر به دلیل موقعیت مرزی خود جهت صادرات انرژی الکتریسیته به کشورهای هم‌جوار، شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی شش شهر عمده‌ی سیستان ازنظر میزان مطلوبیت استقرار پنل‌های خورشیدی و مقدار برق تولید شده است. بدین منظور از نرم‌افزار Metenorm7.2 برای جمع‌آوری داده‌های اقلیمی و از نرم‌افزار PVSYST 6.4.3 به منظور شبیه‌سازی میزان انرژی تولیدی نهایی از پنل‌های خورشیدی و برآورد درآمد حاصل از آن استفاده شد. یافته‌های نهایی تحقیق حاکی از آن است که در بین شهرهای موردبررسی، سیستان ازنظر استقرار پنل‌های خورشیدی در زمینه‌ی تولید الکتریسیته (با فرض استقرار نیروگاه‌های 1 کیلوواتی)، شهر محمدآباد با تولید انرژی سالانه 1644 کیلووات در سال در محیطی به وسعت 6.5 مترمربع، دارای وضعیت مناسب‌تری نسبت به بقیه شهرهاست که با فرض تورم ثابت 0.1 و نرخ خرید تضمینی هر کیلووات به مبلغ 9317 ریال از سوی وزارت نیرو درآمدی بالغ بر 15 میلیون تومان در سال برای هر واحد را در پی دارد که طبیعتاً می‌تواند مبلغ قابل‌توجهی برای خانوارهای شهری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Six Cities of Sistan Region In terms of Solar Energy Potential

نویسندگان [English]

  • Golam Ali khammar 1
  • samane zeynali 2
  • Nabi Jahantigh 3
  • Akbar Kiani 4
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning - University of Zabol
2 Master's student in urban planning - Zabol university
3 Assistant Professor of Mechanics and Energy Conversion - Zabol university
4 Associate Professor of Geography and Urban Planning- University of Zabol
چکیده [English]

Today along with the growing urban population, consumption rates of energy carriers and, especially, urban electricity are increasing. In long run, this issue can cause problems in provision of such urban infrastructure. Therefore, making necessary arrangements for optimal provision of urban electricity is a significant priority for urban planners. At the same time, solar energy is one of the main options facing major areas of Iran such as Sistan, mainly due to its unique features such as cleanliness and long-term cost-effectiveness. The region of Sistan with its important geographical situation including great sunshine and high temperature and its border location which is suitable for exporting electricity to its neighboring countries is in favorable conditions for such investment. The purpose of this study is to make a comparative evaluation on the six major cities of Sistan in terms of utility of solar panel deployment and the amount of the produced electricity. Hence, Metenorm7.2 software was used to collect climatic data and 4.6.3.PVSYST software was also used to simulate the final generation energy of the solar panels and to estimate its total revenue. The findings of the study indicate that among the studied cities in Sistan in terms of solar panels for electricity generation (assuming the establishment of 1 kW power plants), the city of Mohammad Abad with an annual energy production of 1644 kW and an area of 6.5 sq2, is in a better condition than other cities, assuming a constant inflation of 0.1 and a guaranteed purchase rate of 9317 Rials per kWh, generating a revenue of over 15 million Tomans/ unit/ year which in turn, can naturally a significant income for urban households

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar energy
  • Sistan
  • Metenorm7.2
  • PVSYST4.6.3
BoroumandJazi, G., Rismanchi, B., & Saidur, R. (2013). Technical characteristic analysis of wind energy conversion systems for sustainable development. Energy conversion and management, 69, 87-94. Bremer, M., Mayr, A., Wichmann, V., Schmidtner, K., & Rutzinger, M. (2016). A new multi-scale 3D-GIS-approach for the assessment and dissemination of solar income of digital city models. Computers, Environment and Urban Systems, 57, 144-154. Brito, M. C., Freitas, S., Guimarães, S., Catita, C., & Redweik, P. (2017). The importance of facades for the solar PV potential of a Mediterranean city using LiDAR data. Renewable Energy, 111, 85-94. FAO Manua,. Localised Irrigation., 1984. Irrigation and Drainage, Rome: FAO, No.36, pp 52. Halcrow, W. (1983). Small scale solar powered pumping systems: The technology, its economics and advancement. Main report to the World Bank, UNDP Project GL0/80/003. Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). Multicriteria decision analysis in geographic information science (p. 331). New York: Springer. Peronato, G., Rastogi, P., Rey, E., & Andersen, M. (2018). A toolkit for multi-scale mapping of the solar energy-generation potential of buildings in urban environments under uncertainty. Solar Energy, 173, 861-874. Remund, J., & Müller, S. C. (2011, September). Solar radiation and uncertainty information of Meteonorm 7. In Proceedings of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (pp. 4388-4390.