بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

برای شناسایی شاخص جایگزین به جای شاخص‌های اقلیمی ارزیابی و پایش خشک‌سالی‌ها، آمار بارش ماهانه‌ی دوره‌ی رشد (مارس تا سپتامبر) ایستگاه‌های هواشناسی استان اصفهان و تصاویر ماهواره NOAA در دوره‌ی آماری 1997 تا 2003 تهیه و پردازش شدند. از آمار بارش شاخص SPI و از تصاویر ماهواره‌ای شاخص NDVI محاسبه و استخراج شدند. نواحی پوشش گیاهی استان از روی نقشه‌ی کاربری، اراضی به صورت مراتع غنی، متوسط، و فقیر تعیین شدند. در بین دوره‌های زمانی مختلف، شاخص SPI ، دوره‌ی زمانی سه ماهه، همبستگی بالایی نشان داد و بقیه‌ی محاسبات براساس این دوره زمانی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که در همه‌ی ایستگاه‌ها و کل استان مقدار شاخص‌ها در ماه‌های بهار، یعنی مارس تا می،‌ بالا بود و در ماه‌های تابستان از مقدار آن‌ها کاسته شد. در سطح استان اندازه شاخص‌ها در مراتع غنی بالا و در مراتع فقیر کاهش نشان می‌دهد. همبستگی بین شاخص‌ها نیز در همه‌ی ایستگاه‌ها قابل قبول بود، این مساله نشان داد شاخص پوشش گیاهی NDVI می‌تواند جایگزین مناسبی برای شاخص‌های اقلیمی در ارزیابی و پایش خشک‌سالی‌ها باشد. ارزش این شاخص در مناطقی که داده‌های هواشناسی بسیار پراکنده هستند و یا سری زمانی مرتب و مداوم ندارند بسیار بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the possibility of using the NDVI index to analyze and monitor droughts in Esfahan Province

نویسنده [English]

  • بهلـول علیجـانی
چکیده [English]

In order to define a surrogate index instead of climatic indices for analyzing and monitoring droughts, monthly rainfall data ( period of growth from March to September) of 36 stations spread over Esfahan and NOAA satellite images during the 1997- 2003 period were prepared and processed. The climatic index of SPI was computed from monthly rainfall and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was extracted from NOAA images. Based on land use map, the vegetation map of Esfahan Province were prepared that has rich, medium and poor range lands. Among several time periods of SPI index, three months period had a high correlation and therefore all calculations were computed based on the mentioned three months. The results showed that, in all stations of study area, both indices were high during spring months of March to May and decreased during the summer warm months. Both of the indices were high over the rich range lands and lower in poor range lands of province. The correlation between the indices was acceptable in all stations and this reveals that the use of the NDVI index instead of SPI is appropriate surrogate index in analyzing and monitoring droughts in Esfahan Provinc. The performance of mentioned indexes is high especially where the climatic data are rare and sparse and where time series are not regular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Droughts
  • SPI Index
  • NDVI
  • Esfahan Province
  • surrogate indices
  • Vegetation