ارائه‌ی مدلی تلفیقی جهت اولویت‌بندی زیرساخت‌های توسعه‌ی گردشگری مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه گردشگری با ویژگی‌های توسعه مدارانه خود نقش مهمی در اقتصاد کشورهای جهان ایفا نموده است. با توجه به اینکه ارتقا و گسترش گردشگری مستلزم ایجاد شرایط ویژه ساختاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، تنظیم برنامه‌های متناسب با شرایط و امکانات مناطق گردشگری با هدف کاهش نابرابری-های منطقه‌ای، شناخت و درک تفاوت‌های موجود میان مناطق و نواحی مختلف امری ضروری است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی زیرساخت‌های گردشگری شهرستان‌های استان چهار محال و بختیاری به منظور برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی شهرستان‌ها برای توسعه گردشگری است. ماهیت تحقیق توسعه‌ای-کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل VIKOR، TOPSIS و ELECTER به اولویت‌بندی شهرستان‌های استان بر اساس 58 شاخص پرداخته شده است. در ادامه با توجه به این که نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک‌ کپلند بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان از توزیع نامتعادل زیرساخت‌های توسعه گردشگری در استان می دهد. به طوری که بر اساس خروجی مدل کپ لند به ترتیب شهرستان سامان، شهرکرد و بن در سطح برخوردار، شهرستان‌های فارسان، کیار و لردگان در بخش نیمه برخوردار و در نهایت شهرستان‌های بروجن، کوهرنگ و لردگان در سطح محروم قرار گرفته‌اند. وجود این تفاوت‌ها، لزوم تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های هدفمند برای توسعه یکپارچه و متوازن شهرستان-های استان در زمینه گردشگری را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation model to prioritize the development of tourism infrastructure Case Study: county Chahar Mahal and Bakhtiari Abstract

نویسندگان [English]

  • mohammadreza rezaye 1
  • sadegh mokhtari 2
  • leila keshtkar 1
1
2
چکیده [English]

Today, tourism-oriented property development has played an important role in the economies of the world. Considering that the promotion and development of tourism requires special conditions, structural, political, cultural and social programs in accordance with the conditions and facilities aimed at reducing inequality-regional tourism, understanding the differences between regions and areas different is necessary. The aim of this study was to evaluate the tourism infrastructure of the county Chahar Mahal and Bakhtiari in order to plan and prioritize city for tourism development. The nature of research and development, applied research method is descriptive-analytic. In this study, using the model VIKOR, TOPSIS and ELECTER to prioritize the city on the basis of 58 indicators is discussed. Then, according to the results of the above-mentioned methods were not compatible with each other, to achieve a general consensus Copeland techniques have been used. The results show the unbalanced distribution infrastructure for tourism development in the province. So that the output Copland to the county Sharekord, Saman and Ben on their level, Farsan county, Kiyar and Lordegan in their half of the county of Borougen, Koohrang and Lordegan deprived level. Despite these differences, the need to develop and implement programs and projects targeted for the integrated and balanced development of the city in terms of tourism requires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Priorities
  • infrastructure
  • Tourism
  • Chaharmahal & Bakhtiari Province
  • Copeland