کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رهیافت روستای هوشمند در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22034/jargs.2023.402096.1039

علی اکبر عنابستانی؛ مرتضی ذوالفقاری؛ جمیله توکلی نیا


تحلیل عوامل موثر بر وفاداری گردشگران بین المللی به کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jargs.2023.394633.1024

محمد غفاری؛ احمدرضا طلایی مالمیری؛ علی عابدینی


نووارگی و ماهیت تولیدِ فضای قدرت در ایران با تکیه بر آرای آنری لوفه‌ور

دوره 13، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 14-27

ابوالفضل مشکینی؛ احمد زنگانه؛ الهام امیرحاجیلو


ارتباط بین انتقال بخار آب جوّی و بارش‌های روزانه‌ی ایران

دوره 12، شماره 45، مهر 1400، صفحه 1-13

آرزو نصرتی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ حسن دوالفقاری؛ امین‌الله قهرمانی


میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران

دوره 7، شماره 24، تیر 1395، صفحه 86-103

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


شبیه‌سازی طولانی‌ترین طول دوره‌های خشک با رویکرد تغییر اقلیم در گستره‌ی ایران زمین

دوره 6، شماره 22، اسفند 1394، صفحه 18-33

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی


بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی فضایی دمای بیشینه‌ی ایران

دوره 6، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 86-104

کاظم علی آبادی؛ عباسعلی داداشی رودباری


تغییرپذیری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و نقش آن در نوسانات دمای ماه ژانویه‌ی ایران

دوره 6، شماره 20، تیر 1394، صفحه 34-45

بهلول علیجانی؛ محمد رضایی؛ فرزانه جعفری؛ فرشاد پژوه


طول دوره های خشک و پهنه بندی آن در ایران

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 85-106

پیمان محمودی؛ نادر پروین؛ جبار رضائی


تاثیر نوسان جنوبی (SO) بر موارد بروز بیماری مالاریا درایران با تاکید بر شهر چابهار

دوره 2، شماره 4، تیر 1390، صفحه 53-65

غـلامعلی مظفـری؛ علی‌ ‌هــاشمی؛ فرشاد صفرپور


الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 37-58

حمید نظری پـور؛ محمود خسـروی؛ سیـد ابوالفضل مسعودیان


شناسایی و پهنه‎بندی نواحی دمای فرین سرد ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 43-54

سید ابوالفضل مسعودیان