دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، دی 1396 
تأثیر ویژگی‌های هیدروژئولوژی بر مورفومتری نبکاها (مطالعه­ی موردی: چاله دراَنجیر)

صفحه 76-93

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سید رضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


تحلیل رسوبات رودخانه­ای در دیرینه­ی حوضه‌ی میقان

صفحه 94-108

بهاره میرزاخانی؛ عقیل مددی؛ زهرا حجازی زاده