دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، مهر 1399 
ارزیابی آب مجازی و ردپای آب محصولات کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: شهرستان قلعه‌گنج)

صفحه 77-92

محمدرضا رحیمی‌پور انارکی؛ علی محمدی؛ مجتبی رفیعیان؛ رضا ارجمندی؛ سعید کریمی


کم‌فشارهای گرمایی فلات ایران

صفحه 93-113

قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ سمانه نگاه؛ نیما فریدمجتهدی