دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1391 
امکان سنجی اقلیمی کشت گیاه آلوئه ورا در استان بوشهر

صفحه 1-17

حسین محمدی؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ غدیر عشورنژاد


ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در سبزوار

صفحه 33-46

علیرضا انتظاری؛ ، ابوالقاسم امیراحمدی؛ عاطفه عرفانی؛ اکرم برزویی


بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی

صفحه 87-100

مریم بلالی؛ محمدرضا معین فرد؛ محمدرضا حامدی نیا؛ ابوالقاسم امیر احمدی


تأثیر سامانه‌های بندالی جو بر وقوع و استمرار دوره‌های خشک غرب و شمال غرب ایران

صفحه 101-119

حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ الهه رشیدی ناصرخانی؛ مرتضی میری